title icon 1

 

تمیزکردن دندان ها

  • تمیز کردن دندان
  • حذف پلاک و تارتار
  • تمیز کردن خمیر گوشتی
  • شستشو و درمان فلوراید
  • درمان با فلوراید
  • درمان شستشو
  • خدمات دوره ای
  • همه در یک بسته
after 1 بعد
before 1 قبل
ثبت نام دندانپزشک